5/9 EFREN BATA REYES 9/10 VS A CEE @FLORIDABLANCA 08/18/2020

×

Tag

EXHIBITION MATCH 22K RACE18
#jefGaLing

PARA SA PART 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, AT 9,
PUNTAHAN ANG MGA LINK NA ITO:
PART 1: https://www.youtube.com/watch?v=lEIEtDVN1Ks
PART 2: https://www.youtube.com/watch?v=VdYOnbOAC3M
PART 3: https://www.youtube.com/watch?v=w5JBBVEbxKU
PART 4: https://www.youtube.com/watch?v=hDfMtHVpWK8
PART 5: https://www.youtube.com/watch?v=E-zZiB9b3cQ
PART 6: https://www.youtube.com/watch?v=WlBJEXF8Ghw
PART 7: https://www.youtube.com/watch?v=GjhMXRaJkcE
PART 8: https://www.youtube.com/watch?v=2M2sUp1TShE
PART 9: https://www.youtube.com/watch?v=qnY3a6pnMMY